Jednotky požární ochrany, jejich dělení a doby výjezdu

Jednotky požární ochrany

V České republice spolupracují profesionální a dobrovolné jednotky, které mají nedílnou roli v boji proti požárům, záchraně lidských životů a řešení jiných mimořádných událostí. V roce 2017 byli dobrovolní hasiči povolání k 31,3% zásahů z celkového počtu 125 974. Zbylých 68,7% bylo čistě v rukách jednotek profesionálních. Vysílání jednotek mají na starosti krajská operační střediska, která se zpravidla řídí stanoveným plánem plošného pokrytí.

Dělení jednotek požární ochrany

Pro účely plošného pokrytí se jednotky požární ochrany dělí do několika kategorií:

 1. s územní působností zasahující i mimo území svého zřizovatele
  • JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru (příslušníci zde vykonávají službu jako své hlavní povolání) 900-1300. výjezdů za rok
  • JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (členové zde vykonávají službu jako své hlavní nebo vedlejší povolání) 150-200. výjezdů za rok
  • JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (členové zde vykonávají službu zcela dobrovolně) 50-100 výjezdů za rok
 2. s místní působností zasahující na území svého zřizovatele
  • JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku např: Dukovany, Škodovka Mladá Boleslav (příslušníci zde vykonávají službu jako své hlavní povolání) počet výjezdů záleží na lokalitě.
  • JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce (členové zde vykonávají službu zcela dobrovolně) 10-50 výjezdů za rok
  • JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku (členové zde vykonávají službu zcela dobrovolně)5-10 výjezdů za rok
 3. jednotky nezařazené v plánu plošného pokrytí (mohou být svolány v případě rozsáhlejších mimořádných událostí)

Tzv. plošné pokrytí je právní předpis, který je vydáván příslušným krajským úřadem po konzultaci s Hasičským záchranným sborem České republiky. Tento předpis vyhodnocuje požární a jiná rizika v daných oblastech a naopak stanovuje určitou ochranu, včetně dojezdových časů jednotek apod. Díky tomuto požárnímu poplachovému plánu je dosaženo včasného příjezdu hasičů a je zajištěno dostačující pokrytí.

Nejzákladnějšími náležitostmi každé kategorie jsou doba výjezdu, minimální počet členů a techniky a území, ve kterém jednotka zpravidla působí.

Doby výjezdu

Doba výjezdu je pro každou kategorii stanovena následovně:

 • JPO I – jednotka hasičského záchranného sboru – 2 min. od vyhlášení poplachu jednotce; evidováno 241 JPO (stav k 31. 12. 2017)
 • JPO II – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – 5 min. od vyhlášení poplachu jednotce; evidováno 236 JPO (stav k 31. 12. 2017)
 • JPO III – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – 10 min. od vyhlášení poplachu jednotce; evidováno 1 352 JPO (stav k 31. 12. 2017)
 • JPO IV – jednotka hasičského záchranného sboru podniku – 2 min. od vyhlášení poplachu jednotce; evidováno 80 JPO (stav k 31. 12. 2017)
 • JPO V – jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – 10 min. od vyhlášení poplachu jednotce; evidováno 5 279 JPO (stav k 31. 12. 2017)
 • JPO VI – jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku – 10 min. od vyhlášení poplachu jednotce; evidováno 143 JPO (stav k 31. 12. 2017)

Jednotky sboru dobrovolných hasičů podniku (kat. JPO VI) jsou v poslední době hojně nahrazovány tzv. požárními hlídkami.

Například jednotka zařazená v kategorii JPO II/2 má tyto povinnosti:

 • jednotka zřizuje výjezd dvou družstev, kdy každé je alespoň o zmenšeném početním stavu 1+3 (velitel družstva, strojník a dva řadoví hasiči)
 • doba výjezdu činí maximálně 5 minut od vyhlášení poplachu
 • územní působnosti je zpravidla 10 minut jízdy z místa dislokace
 • základní početní stav o 24 členech
 • atd.

Názvy jednotek

Názvy jednotek požární ochrany jsou vždy ustálené, mnohdy se však užívá jejich zkrácený výraz:

 • jednotka hasičského záchranného sboru – např. Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, stanice Česká Lípa; lze se setkat se zkratkou HZS LK stanice Česká Lípa
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů obce – např. Jednotka sboru dobrovolných hasičů obce Nový Bor; lze se setkat se zkratkou JSDH(O) Nový Bor
 • jednotka hasičského záchranného sboru podniku – např. Hasičský záchranný sbor podniku Správa železnic, stanice Brno; lze se setkat se zkratkou HZSp SŽDC stanice Brno
 • jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku – Např. Jednotka sboru dobrovolných hasičů podniku

 


Zdroj: Wikipedie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *