Hydranty a související pojmy

Hydrant (jinak také požární hydrant) je zařízení umístěné na vodovodním potrubí jehož účelem je na pojení hasičské zásahové hadice a následnému rozvodu vody při hašení požáru.

Hydranty se začaly povinně zavádět díky požárním předpisům, které vyhlásila císařovna Marie Terezie, a které začal realizovat její syn císař Josef II. První armatury litinových hydrantů vyšly z Komárovských sléváren až v 19. století.

Hydrant je primárně určen pro hasičské jednotky k zásahu proti požárům.
Pro přístup k hydrantu je potřebný hydrantový klíč, který je součástí výbavy hasičských vozidel.

Základní rozdělení hydrantů

Nadzemní hydrant

Je dostupný z volného povrchu země, má tvar trubky s uzavírací armaturou a napojovacími hrdly. Jeho korpus je přibližně válcový nebo kónický nahoře s profilovanou hlavicí. Zpravidla je odlitý z jednoho kusu železné litiny se dvěma nebi třemi šroubovacími ocelovými uzávěry, jištěnými pojistným řetězem. Moderní hydrant bývá nalakován výstražnou červenou barvou, ale vyskytují se i jiné barvy jako zelená, žlutá, šedá nebo modrá. Hydrant používají hasiči při likvidaci požáru. Hydranty v obcích a městech jsou napojeny na běžný rozvod pitné vody. Hydranty ve větších průmyslových závodech bývají napojeny na zvláštní požární vodovod. U moderních hydrantů je přírubový spoj mezi vlastním tělem hydrantu a podzemní částí proveden jako lámavý. Ulomením hydrantu (např. nárazem vozidla) dojde pouze ke zničení nahraditelného spoje. Samotný hydrant a podzemní rozvod zůstane nepoškozen.

 

Podzemní hydrant

Podzemní hydrant se nachází pod úrovní země. Pro přístup k podzemnímu hydrantu je nutné sejmout kryt hydrantu (poklop), hydrant odemknout pomocí hydrantového

klíče a napojit na něj nástavec na podzemní hydranty. Podzemní hydrant slouží primárně k zásahu hasičů při požárech. Nevýhodou podzemních hydrantů (zvláště ve městech) je, že často bývají znepřístupněny parkujícími automobily.

 

 

Zabudovaný nástěnný hydrant

Tento typ hydrantu je umístěn v nástěnné skříňce hydrantu spolu s požární hadicí. Slouží k rychlému zásahu proti požáru, zejména do příchodu hasičské jednotky na místo požáru. Patří do základního vybavení protipožární ochrany budov. Hydrantová skříň může být i uzamčená, ale za podmínky příslušného klíče k zámku od hydrantové skříně např. v požární krabičce. Hydrantová skříň nemusí být na rozdíl od hasicího přístroje vybavena plombou, ale HZS tento postup doporučuje.

 

 

Kontrola hydrantů

Dle právního řádu České republiky patří požární hydranty mezi požárně bezpečnostní zařízení a vztahuje se tak na ně povinnost provádět nejméně jednou ročně kontrolu provozuschopnosti. Kontrolu provozuschopnosti požárních hydrantů může provádět pouze osoba, která je držitelem platného oprávnění k provádění kontrol zařízení pro zásobování požární vodou a při své činnosti musí splňovat podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce konkrétního typu požárně bezpečnostního zařízení.

 

Zdroj: Wikipedie

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *