Historie požárů v obci

Historie požárů v obci Nevojice se zásahem místního sboru dobrovolných hasičů.