Požární hadice (PH)

Požární hadice - rozdělení a popis jednotlivých typů.

Definice a historie

Definice a historie požárního sportu.